Nyt hold 10. marts 2023

(København SV)

Tilmeld dig her


Uddannelsen er til dig, der vil:

 • Skærpe det sansende og somatiske aspekt af din undervisning.
 • Støtte dine elever i selv at handle på det, de mærker i kroppen.
 • Skabe et inkluderende yogamiljø for mennesker med et udfordret nervesystem (f.eks. stress, angst, depression, PTSD).
 • Arbejde bevidst og ressourcebaseret med nervesystemet når du underviser i yoga, meditation eller yoga nidra.
 • Forstå psykologiske dynamikker omkring yogalærerrollen
 • Blive klarere på dit ekspertiseområde som yogalærer.
 • Passe godt på dig selv når du er på arbejde.

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Somatisk resonans: Gennem hele uddannelsen arbejder vi med at skærpe din sensitivitet overfor det, du kan mærke i kroppen. Først i din egen yogapraksis og sidenhen som redskab i din undervisning. Somatisk resonans hjælper dig til at blive mere præcis i din undersøgelse og aflæsning af behov, barrierer og udviklingsveje hos de mennesker du underviser samt forbedre kontakt og kommunikation i yogalokalet. Ved at tune dig ind på sansningen af din egen krop og tilstande i nervesystemet får du bedre muligheder for at undersøge hvad der kan øge trygheden og skabe et psykologisk sundt læringsmiljø for de menesker der kommer til yoga hos dig.
 • Sensorisk sprog: Som yogalærer har du allerede dit eget sprog for, hvordan du mærker kroppen, og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst, når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit eget ”sansesprog”, så det bliver lettere for eleverne at følge din instruktion, når du underviser. Du lærer hvordan du kan give din undervisning mere sensorisk fokus gennem små justeringer af din verbale instruktion uanset, hvilken yogaform du underviser. Du lærer også at dosere og sekvensere dit sensoriske sprog, så du tager hensyn til grupper for hvem det at mærke kroppen kan være en stor mundfuld
 • Kontaktsprog: Din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af kontakten med dine elever. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med dit kontaktsprog med inspiration fra psykologien. Du får redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din verbale instruktion, og på den måde skabe et engagerende, inkluderende og trygt læringsrum når du undervise i yoga.
 • Nervesystemet: Birgitte og eventuelle gæstelærere støtter dig i at tilrettelægge din undervisning, så elever med et udfordret eller dysreguleret nervesystem, kan få gavn af din undervisning på lige fod med andre. Du lærer om det autonome nervesystems betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande, vores relationer til andre og vores måde at indgå i fællesskaber eller grupper (med inspiration fra polyvagal teori, somatic experiencing og SOMA embodiment). Vi undersøger, hvordan vi kan arbejde ressourcebaseret i mødet med psykisk sårbare grupper som i stigende grad finder ind i yogalokalet. Vi undersøger muligheder for at arbejde traumeinformeret og inkluderende når vi underviser i yoga.
 • Psykologi: Birgitte og gæstelærer Frank Vestergaard Olsen (cand.psych aut.) giver en psykologfaglig vinkel på at sætte rammen om din undervisning og arbejde ressourcebaseret i yogalokalet. Du lærer, hvordan du passer godt på både dig selv og dine elever, når du er på arbejde og bliver mere klar på din egen rolle, dit ekspertiseområde og dets afgræsning. Over fire moduler zoomer vi langsomt ud fra det enkelte individs nervesystem til at kigge på, hvordan man som yogalærer kan arbejde mere bevidst relationer og gruppedynmikker
 • Moderne yogahistorie: Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, får du et indblik yogaens nyere historie. Du lærer, hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga, samt hvordan det moderne yogalokale rummer ekkoer af tidligere måder at organisere læring og spirituel praksis - på godt og ondt.Et blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling til at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen består af 100 timer fordelt over 4 moduler á 3 dage. Heraf afvikles 16 af disse som teoretisk undervisning på video eller som forberedende hjemmeopgave til næste modul.

 • Forberedelse: Inden hvert modul ligger videoerne klar på uddannelsens onlineforum, som gennemgår de vigtigste begreber/teorier. Mellem hvert modul vil der også være en hjemmeopgave, som løses individuelt eller som gruppearbejde.
 • Morgen: Kort meditation. Dialog eller procesarbejde omkring teori eller hjemmeopgaver.
 • Formiddag: Længere yogaklasse, der demonstrerer brugen af et konkret værktøj eller metodisk greb. Klasserne spænder vidt alt efter dagens tema og kan veksle fra det hvilende til det mere muskulære og legende. Du vil få demonstreret brugen af sensorisk sprog indenfor flere yogaformer (alignmentbaseret blid Vinyasa, Open Flow Yoga, Yoga Somatics, Restorativ Yoga, Pranayama, Meditation og Yoga Nidra/kropsscanning)
 • Middag: 45-60 minutters frokostpause.
 • Eftermiddag: Der veksles mellem gruppearbejde, undervisningsøvelser og procesarbejde.
 • Aften: Kort meditation, Yoga Nidra eller en hvilende yogaklasse.


Sted og datoer:

Alle moduler undervises i Birgittes private yogalokale Oscar pettifrods Vej 25, 2450 København SV

Modul 1:

Fredag d. 10. marts 11.00-18.00

Lørdag d. 11. marts kl. 09.00-18.00

Søndag d. 12. marts kl. 09.00-17.00


Modul 2:

Fredag den 14. april kl. 11.00-18.00

Lørdag den 15. april kl. 09.00-18.00

Søndag den 16. april kl 09.00-17.00


Modul 3:

Fredag den 12. maj kl. 11.00-18.00

Lørdag den 13. maj kl. 09.00-18.00

Søndag den 14. Maj kl. 09.00-17.00


Modul 4:

Fredag den 16. junil kl. 11.00-18.00

Lørdag den 17. Juni kl. 09.00-18.00

Søndag den 18. Juni kl. 09.00-17.00


Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter, at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har færdiggjort alle hjemmeopgaver inden uddannelsens afslutning. Der afholdes ikke eksamen, men du kan tilkøbe en ekstra dag for 800 kr. forudsat, at min. 5 tilmelder sig. Her får du mulighed for at undervise en gruppe fra holdet i 20 minutter og modtage individuel, konstruktiv feedback fra Birgitte

Pris:

Pris: 15.999 kr. Hvis du hellere vil betale i to omgange kan du lægge depositum på 5.500 der sikrer din plads frem til 2 måneder før kursusstart. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Birgitte her , hvorefter du får tilsendt en faktura på beløbet. Oplys gerne CVR nummer hvis fakturaen skal udstedes til et firma.

Optagelseskrav

Kurset henvender sig til dig, der allerede er i gang med eller har færdiggjort 100-timers yogalæreruddannelse. Det er en fordel, hvis du allerede er i gang med at undervise, men det er ikke et krav. Hvis du er i tvivl om eller vurderer, at uddannelsens temaer kan være psykisk udfordrende for dig så skriv til Birgitte Gorm på e-mail [email protected] eller telefon 2616930, for at afklare hvordan uddannelsen bedst kan støtte din udvikling som underviser.
Underviser:


Birgitte Gorm (cand.psych. PhD) har som den eneste yogalærer i Danmark en psykologfaglig baggrund kombineret med over 10 års erfaring med at udvikle og undervise yogalæreruddannelser. Hun er certificeret i flere yogaformer og var en af de første yogalærere i Danmark der forfulgte ideen om en sansebaseret tilgang til yogaundervisning. I 2017 udbød hun landets første yogalæreruddannelse, der specialiserede sig i psykologiske dynamikker i yogalokalet. Birgitte har været en frontløber for formidlingen af polyvagal teori i den danske yogaverden samt i erhvervslivet og har siden 2018 specialiseret sig i at arbejde med det udfordrede nervesystem. Birgitte har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse, sansebaseret yoga, samt traumeterapi siden, hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga i 1990’erne.

Ud over sin baggrund som psykolog har dun en etårig uddannelse i traumeterapi (SOMA embodiment med Sonia Gomez) og afslutter i 2023 den treårige uddannelsen i Somatic Experiencing (SE). Disse to tilgange samt moderne teorier om nervesystemet (polyvagal teori og interpersonel neurobiologi) former uddannelsens teoretiske basis.

På denne uddannelse trækker hun yderligere på sin baggrund som psykolog, proceskonsulent og forsker indenfor organisation og ledelse.Gæstelærer (psykologi):

Frank Vestergaard Olsen (cand.psych aut.) deler på uddannelsen sin mangeårige erfaring med at arbejde ressourceorienteret med sårbare mennesker både i terapi og i undervisningssammenhænge. Han er specialiseret i psykotraumatologi og bruger Somatic Experiencing og mindfullnesstræning i sit arbejde med mennesker ramt af sorg, krise, stress og traumer. Frank har mange års erfaring med at supervisere og undervise professionelle indenfor dette område og er medstifter af SE-foreningen og Traumeheling Aps.

Frank underviser 2 dage på uddannelsen.

Læs mere om Frank her: www.psykologipraxis.dk/omGæstelærere (yoga)

På uddannelsen kan der fra år til år arrangeres gæstebesøg fra enkelte yogalærere som kommer forbi og inspirerer os med en yogaklasse og en kort snak. Vi får typisk kun tid til et enkelt besøg per uddannelse. Gæstelærere inviteres på basis af deres specialiserede erfaring indenfor uddannelsens hovedtemaer.

Nyt hold med opstart 10. marts 2023 tilmeld dig her