Uddannelsen er til dig, der vil:

 • Skærpe det sansende og somatiske aspekt af din undervisning.
 • Støtte dine elever i selv at handle på det, de mærker i kroppen.
 • Skabe en tryg ramme for elever med et udfordret nervesystem (stress, angst, depression, chok/traume).
 • Arbejde bevidst med nervesystemet i din undervisning.
 • Forstå det psykologiske maskinrum bag din undervisning.
 • Blive klarere på dit ekspertiseområde som yogalærer.
 • Passe godt på dig selv når du er på arbejde.

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Somatisk resonans: Gennem hele uddannelsen arbejder vi med at skærpe din sensitivitet overfor det, du kan mærke i kroppen. Først i din egen praksis og sidenhen som redskab i dit arbejdsliv. Din egen sansning af kroppen danner grundlaget for somatisk resonans i din undervisning – din evne til både at mærke både dig selv og gruppen samt være mere spontan i din kontakt med eleverne.
 • Sensorisk sprog: Som yogalærer har du allerede dit eget sprog for, hvordan du mærker kroppen, og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst, når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit eget ”sansesprog”, så det bliver lettere for eleverne at følge din instruktion, når du underviser. Du lærer hvordan du kan give din undervisning et sansebaseret twist gennem små justeringer af din verbale instruktion uanset, hvilken yogaform du underviser.
 • Kontaktsprog: Din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af kontakten med dine elever. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med kontaktsprog med inspiration fra psykologien. Du får redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din verbale instruktion, og på den måde skabe et engagerende og trygt læringsrum for eleverne i din undervisning.
 • Nervesystemet: Birgitte og eventuelle gæstelærere støtter dig i at tilrettelægge din undervisning, så elever med et udfordret eller dysreguleret nervesystem, kan være med på lige fod med resten af holdet. Du lærer om det autonome nervesystems betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande, vores relationer til andre og vores måde at indgå i fællesskaber eller grupper. Vi undersøger, hvordan vi kan arbejde ressourcebaseret i mødet med de mere sårbare mennesker, som i stigende grad finder ind i yogalokalet.
 • Psykologi: Birgitte og gæstelærer Frank Vestergaard Olsen (cand.psych aut.) giver en psykologfaglig vinkel på at sætte rammen om din undervisning og arbejde ressourcebaseret i yogalokalet. Du lærer, hvordan du passer godt på både dig selv og dine elever, når du er på arbejde og bliver mere klar på din egen rolle, dit ekspertiseområde og dets afgræsning. Over fire moduler zoomer vi langsomt ud fra det enkelte individs nervesystem til at kigge på, hvordan man som yogalærer kan arbejde mere bevidst med gruppen og de processer, der udspiller sig på gruppe- eller organisatorisk niveau.
 • Moderne yogahistorie: Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, får du et indblik yogaens nyere historie. Du lærer, hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga, samt hvordan det moderne yogalokale rummer ekkoer af tidligere måder at organisere sig på.
 • Et blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling til at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen består af 100 timer fordelt over 4 moduler á 3 dage. Heraf afvikles 16 af disse som teoretisk undervisning på video eller som forberedende hjemmeopgave til næste modul.

 • Forberedelse: Inden hvert modul ligger videoerne klar på uddannelsens onlineforum, som gennemgår de vigtigste begreber/teorier. Mellem hvert modul vil der også være en hjemmeopgave, som løses individuelt eller som gruppearbejde.
 • Morgen: Kort meditation. Dialog eller procesarbejde omkring teori eller hjemmeopgaver.
 • Formiddag: Længere yogaklasse, der demonstrerer brugen af et konkret værktøj eller metodisk greb. Klasserne spænder vidt alt efter dagens tema og kan veksle fra det hvilende til det mere muskulære og legende. Du vil få demonstreret brugen af sensorisk sprog indenfor flere yogaformer (alignmentbaseret blid Vinyasa, Open Flow Yoga, Yoga Somatics, Restorativ Yoga, Pranayama, Meditation og Yoga Nidra/kropsscanning)
 • Middag: 45-60 minutters frokostpause.
 • Eftermiddag: Der veksles mellem gruppearbejde, undervisningsøvelser og procesarbejde.
 • Aften: Kort meditation, Yoga Nidra eller en hvilende yogaklasse.
Modul 1:

Fredag den 26. november kl. 12.00-19.00

Lørdag den 27. november kl. 09.00-19.00

Søndag den 28. november kl. 09.00-16.00


Modul 2:

Fredag den 7. januar kl. 12.00-19.00

Lørdag den 8. januar kl. 09.00-19.00

Søndag den 9. januar kl. 09.00-16.00


Modul 3:

Fredag den 25. februar kl. 12.00-19.00

Lørdag den 26. februar kl. 09.00-19.00

Søndag den 27. februar kl. 09.00-16.00


Modul 4:

Fredag den 1. april kl. 12.00-19.00

Lørdag den 2. april kl. 09.00-19.00

Søndag den 3. april kl. 09.00-16.00

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter, at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har færdiggjort alle hjemmeopgaver inden uddannelsens afslutning. Der afholdes ikke eksamen, men du kan tilkøbe en ekstra dag for 800 kr. forudsat, at min. 5 tilmelder sig. Her får du mulighed for at undervise en gruppe fra holdet i 20 minutter og modtage individuel, konstruktiv feedback fra Birgitte


Pris:

Pris: 15.500 kr. (kan betales i 2 rater)


Optagelseskrav

Kurset henvender sig til dig, der allerede er i gang med eller har færdiggjort en 100-timers yogalæreruddannelse. Det er også en fordel, hvis du allerede er i gang med at undervise, men det er ikke et krav. Hvis du er i tvivl om eller vurderer, at uddannelsens temaer kan være psykisk udfordrende for dig så skriv til Birgitte Gorm på e-mail [email protected] eller telefon 2616930, før du booker din plads.


Underviser:

Birgitte Gorm (cand.psych. PhD) har som den eneste yogalærer i Danmark en psykologfaglig baggrund kombineret med mere end 10 års erfaring med at organisere og undervise yogalæreruddannelser. Hun var en af de første yogalærere i Danmark, der forfulgte ideen om en sansebaseret tilgang til at undervise i yoga og udbød i 2017 landets første yogalæreruddannelse, der specialiserede sig i psykologien bag jobbet som yogalærer.

Birgitte har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse og sansebaseret yoga siden, hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga i 1990’erne.

På denne uddannelse trækker hun yderligere på sin baggrund som psykolog, proceskonsulent og forsker indenfor organisation og ledelse. Birgitte er pt. i gang med en efteruddannelse i SOMA embodiment og Somatic Experiencing, og vil være inspireret af disse tilgange.

Læs mere om Birgitte her: www.dynamicyoga.dk


Gæstelærer (psykologi):

Frank Vestergaard Olsen (cand.psych aut.) deler på uddannelsen sin mangeårige erfaring med at arbejde ressourceorienteret med sårbare mennesker både i terapi og i undervisningssammenhænge. Han er specialiseret i psykotraumatologi og bruger Somatic Experiencing og mindfullnesstræning i sit arbejde med mennesker ramt af sorg, krise, stress og traumer. Frank har mange års erfaring med at supervisere og undervise professionelle indenfor dette område og er medstifter af SE-foreningen og Traumeheling Aps.

Frank underviser 2 dage på uddannelsen.

Læs mere om Frank her: www.psykologipraxis.dk/om


Gæstelærere (yoga)

På uddannelsen kan der fra år til år arrangeres gæstebesøg fra enkelte yogalærere som kommer forbi og inspirerer os med en yogaklasse og en kort snak. Vi får typisk kun tid til et enkelt besøg per uddannelse. Gæstelærere inviteres på basis af deres specialiserede erfaring indenfor uddannelsens hovedtemaer.

Select a pricing plan and sign up