Nyt hold a: 2022:

25-31 juli 2022

send en email
Nyt hold b: 2022:

1-4 September + 30.sept-2. okt.2022

send en emailDenne 50-timers uddannelse er til dig, der allerede er yogalærer og vil inspirere dine elever til at mærke efter og lade deres praksis komme indefra.Du får ny inspiration fra tre tendenser, der lige nu bryder frem i det internationale yogamiljø:
Ny viden – nye bevægelser: Fascia, tensegritet

Vi tager fat i ny viden om bindevæv og bevægelse samt den betydning, som den begyndende forskning i fascia er ved at få i moderne fysisk yogapraksis. Hvad sker der med vores tilgang til yogaens fysiske praksis, når vi kigger på kroppen som mere end blot knogler og muskler? Hvordan er begreber som fascia og tensegritet med til at skabe nye bevægelser i yogamiljø.Open Flow: Ikke-lineær bevægelse og den nye yogakrop

Ikke-lineære bevægelser er åbne flows, der ikke har et fikseret start/slutpunkt og udfolder sig i respons til elevens indre sansning. De åbne flows finder vej ind i yogaen, hvor udfordringen bliver, hvordan man som yogalærer bibeholder det meditative aspekt i en mere legende praksis, og hvordan man arbejder med spontane praksisser uden at overlade eleven til sig selv.

På uddannelsen lærer du tre typer af ikke-lineær bevægelse, som kan supplere din eksisterende undervisning. Vi arbejder også med at finpudse din verbale instruktion, så også de komplekse og ikke-lineære bevægelser bliver lette at følge. Du lærer at instruere frie eller legende bevægelser sådan, at de inviterer en meditativ oplevelse hos eleven.


Post-lineage yoga og nye former for læring


Yogaverden er begyndt at organisere sig anderledes. Det livslange forhold til en guru eller en skole (lineage), som udgjorde det primære læringsrum bliver sjældnere. Samtidig opstår nye ikke-hierarkiske læringsrum også kendt som ”post lineage yoga”-tendensen (Wildcroft 2018). Du får et hurtigt overblik over den moderne yogahistorie, og hvor yogalærerfaget er på vej hen, og vi kigger på faldgruberne i både de gamle og de nye måder at lære på. Derudover får du både teori og træning, som sætter fokus på elevens læring frem for præstation.Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Open Flow: Du lærer at praktisere, instruere og sekvensere tre ikke-lineære bevægelsestyper som et krydderi i din eksisterende undervisning. Bevægelserne inviterer et meditativt, sanseligt og undersøgende element ind i din undervisning.
 • Sekvenseret instruktion: Du lærer at sekvensere din verbale instruktion i "lag". Dette gør det lettere for dine elever at følge dig trin for trin både i alignmentbaseret yoga og i det åbne flow.
 • Motorisk læring: Du bliver introduceret for pædagogiske grundprincipper, der fremmer selvstændig læring på dine klasser.
 • Fascia: Du får basal viden, om den betydning ny viden om bindevævet er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad ændrer sig ved den fysiske yogapraksis, når vi forstår kroppen som andet og mere end skelet og muskler?
 • Tensegritet: Du får en basal viden om tensegritet (tensional integrity). Hvad ændrer sig i yoga, når vi ser kroppen mere som en organisk helhed end som en mekanisk struktur?
 • Nye pædagogikker: Vi undersøger nye undervisningsformer, hvor yogalærerens ekspertrolle er nedtonet til fordel for elevernes selvstændige og sociale læring.Uddannelsen inkluderer:

 • 50 lektioner a´50 minutter, hvor der veksles mellem guidede yogaklasser, korte oplæg, dialog og gruppearbejde. Heraf er max 5 af disse videolektioner som gennemses unden uddannelsen starter. Videoerne består af teoretisk gennemgang, som også kan tilgås efterfølgende.
 • Lydoptagelser af de længere yogaklasser som Birgitte underviser live på uddannelsen.
 • Et gennemarbejdet, detaljeret kompendium, der gennemgår teorien og pædagogikken bag Open Flow Yoga og giver/viser dig 40 konkrete bevægelser og teknikker.
 • Adgang til uddannelsens online-forum hvor alle videoforelæsninger, lydoptagelser samt supplerende undervisningsmaterialer er samlet. Du har adgang til materialer der uploades på forummet mindst 2 år efter du har gennemført uddannelsen.


Læringsmål

Når du har deltaget aktivt på uddannelsen, skal du kunne:

 • Supplere din eksisterende undervisning med tre nye typer af ikke-lineær bevægelse (oscillation, undulation og fluktuation).
 • Identificere tre lag af verbale instruktioner som du kan bruge til at instruere både alignmentbaseret yoga og ikke-lineær bevægelse trin for trin.
 • Sekvensere dine instruktioner så de inviterer en selvstændig læringsproces hos eleven.
 • Reflektere over den sociale dynamik du skaber med den måde, du rammesætter din undervisning på.
 • Kende til basal viden om fascia og tensegritet.
 • Kende til den moderne yogas historie og reflektere over den betydning den får i dit arbejde som yogalærer.

Der udstedes et kursusbevis for deltagelse efter, at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen. der afholdes ikke eksamen, da uddannelsen kun udbydes til yogalærere, der allerede er uddannet eller under uddannelse.


Optagelseskrav

Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum en 100-timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er også en fordel, hvis du allerede er i gang med at undervise, men det er ikke et krav. Hvis du er i tvivl, om din uddannelsesbaggrund kvalificerer dig er du velkommen til at kontakte Birgitte Gorm på e-mail ieller telefon 26169309.


Program:

Hold a undervises som en uges urban retreat: 25-31 juli 2022

Alle dage 9.00-17.00

Hold b undervises på to forlængede weekender: 2-4 Sept + 30.sept-2.okt. Fredage 11-18, lørdage 9-18 og søndage 9-17

De næste to uddannelser foregår i Birgittes yogalokale på Sluseholmen med adgang til havnebad, tagterrasse, fælleden og hyggelige caféer i nærheden.

På Sluseholmen har vi åbent for max 10 deltagere.

Der planlægges senere uddannelser for en større gruppe evt. i samarbejde med NOR, København NV.

Datoer for senere uddannelser i 2023 er ikke fastlagt.


Pris, booking og betingelser:

Uddannelsen koster 8500 kroner. Du har plads på uddannelsen når du har betalt den faktura du får tilsendt når du er optaget. For at søge optagelse og booke din plads, send venligst en email til

[email protected]

hvor du ganske kort skriver din uddannelsesbaggrund og oplyser evt firmanavn/cvr nummer hvis faktura skal udstedes til et firma.

Ved aflysning fra arrangørens side refunderes hele beløbet, ved aflysning fra deltagerens side refunderes beløbet ikke, men du er velkommen til at sælge pladsen videre til en anden yogalærer.

Ved særlige forhold kan der aftales at betale uddannelsen i to afdrag. Ved coonanedlukning eller anden force majeure vil 50% at timerne (teori, baggrund og yogaklasser) blive afviklet online og de resterende 50% (undervisningsøvelser, praksis og yogaklasser) vil blive skubbet til en senere dato .


Birgitte Gorm Hansen

Birgitte er kendt for sin høje kvalitet som underviser og sin dybe dedikation til undersøgende, sansende og meditativ yoga. Hun har undervist yogalærere hen over de sidste 13 år og står for en udogmatisk, eksperimentel praksis, hvor elevens egen indre oplevelse af kroppen altid er i centrum. Hendes klasser er legende, sensitive og nydelsesfulde invitationer til at elske den krop, du har i dag.

Birgitte har undervist ugentlige yogaklasser siden 2001 og gennemført 5 uddannelser indenfor yoga og meditation, siden hun begyndte at praktisere for over 25 år siden. Hendes fundament som yogalærer kommer fra Dynamic Yoga suppleret med nyere inspiration fra somatisk bevægelse, især SOMA embodiment, Yoga Somatics og developmental movement.

Buddhistisk meditation har været den bærende pille i Birgittes egen praksis fra teenageårene og lige nu studerer hun på 9. år hos sin zenlærer, Genpo Roshi.

Ud over yogaen er Birgitte uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet, Ph.d. fra CBS og proceskonsulent fra Attractor. Hun har netop afsluttet en efteruddannelse indenfor SOMA embodiment med Sonia Gomez og er certificeret Yoga Somatics lærer. Birgitte har forelæst og forsket på flere danske universiteter gennem årene og var et af de første ansigter på Danmarks største online yogaudbyder Yogavivo. Hun har gæstet flere danske yogalæreruddannelser som assistent, gæsteunderviser og censor igennem de sidste 12 år.

I dag tilbyder hun efteruddannelser, mentorforløb og psykologisk procesarbejde for undervisere indenfor yoga og meditationsverdenen.

Hendes specialer er sansebaseret alignment, nytænkning af yogaens fysiske praksis samt de psykologiske og sociale dynamikker, der opstår omkring rollen som yogalærer.

Frem til 2015 fungerede Birgitte som seniorlærer ved Windfire School of Yoga og arbejdede en stor del af tiden i udlandet. I dag bor hun i København med sin familie og arbejder uafhængigt af yogaskole og stilart. Birgitte er halvvejs igennem uddannelsen som Somatic Experiencing practitioner, en uddannelse der fokuserer på regulering af nervesystemet og traumeterapi.

Select a pricing plan and sign up